اتوبوس توریستی دربستی

اتوبوس توریستی دربستی :اجاره اتوبوس در اصفهان

-2-12-2نمونه های باغهای ایران

-1باغهاي اصفهان

اجاره اتوبوس در اصفهان

باغهاي صفويه در اصفهان به طرز فشرده اي در اطراف کوشک سلطنتي قرار داشتند.

از  علائم مشخص و برجسته دوران صفويه در اصفهان، احداث حوضهاي پاشويه دار است ، بعضي از آنها داراي چهارپاشويه بوده که هر يک را زير ديگر تعبيه مي کردند.

 

الف) باغ چهل ستون

اجاره اتوبوس در اصفهان 

طرح کاخ چهل ستون، مهارت و استادي ايرانيان را نشان مي دهد که فضاي خارج از عمارت را با فضاي داخل آن چنان مربوط و هماهنگ ميسازند که نمي توان تشخيص داد کجا يکي پايان مي يابد و ديگري آغاز مي گردد. باغ چهل ستون اصفهان را «سيدمحمدتقي مصطفوي» چنين توصيف مينمايد:

«در وسط باغ بزرگي از عهد صفويه به مساحت 67 هزار متر مربع يکي از زيباترين و مجلل ترين کاخهاي سلطنتي شهرياران صفوي در اصفهان واقع گرديده است که باغ و کاخ چهلستون نام دارد. کاخ چهلستون مشتمل بر تالار بسيار وسيعي است که بوسيله سه چشمه طاق ضربي بزرگ و بلند پوشيده گشته ، تمام آنها مزين به نقوش عالي و زيباي تذهيب کاري است و چهار گوشه تالار از طرف خارج اطاقهاي کوچک بوده، ايوانهاي مختلف در چهار جانب تالار وجود دارد و مداخل اصلي آناز طرف مشرق است که ايوان عظيم و گشاده کاخ با 18 ستون بلند بر سطح فريب يک متري از کف باغ ترتيب يافته و پس از آن ايوان دو ستوني مدخل اصلي که از جانب ديگر پشت تالار بزرگ مرکزي سابق الذکر واقع مي شود قرار دارد.

در وسط ايوان بزرگ حوضي از مرمر ساخته، روبروي آنهم

اجاره اتوبوس در اصفهان 

در طول باغ، حوض درازي احداث نموده اند و در انتهاي ديگر حوض مزبور ايواني با پوشش ضربي کنار باغ بنياد کرده اند که صورت بس جالب ومتناسبي دارد.»طرز پوشش ايوان بزرگ چهل ستون نيز که با الوارها و تنه هاي بلند و قطور درختان چنار خرپاسازي شگفت آوري کرده اند، نيز به نوبه خود شاهکار ديگري از دوران صفويه مي نماياند.

باغ چهل ستون اصفهان، تنها باغي از ميان باغهاي فراوان دوران صفوي در اصفهان است که با مختصر اختلاف و نقصاني به مساحت و وسعت اصلي خود باقي مانده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) باغ وکاخ هشت بهشت

باغ هشت بهشت اصفهان نيز از باغهاي قفقاز تاريخي و نمونه هاي برجسته هنر باغ آرائي است.

از کليه کاخها با صفا وکلاه فرنگي هايي که در کنار چهار باغ احداث گرديده بود فقط کاخ هشت بهشت باقي مانده است . اين باغ در دوران شاه سليمان در نزديکي باغ بلبل ساخته شد. شهرت اين کاخ گذشته از جنبه معماري وزيبايي به علت بکار بردن سنگهاي مرمر و طاق مقرنس کاري و نقاشي و مناظر کاشي کاري خاص آن است .

طرح تجديد شده اين باغ، موقعيت اين کوشک را در وسط اراضي وسيع آن نشان مي دهد .

اجاره اتوبوس در اصفهان

اين کوشک طرحي عادي داشته است ولي تابلويي از اين عمارت که صد سال پيش تهيه شده نشان مي دهد که اضلاع و زواياي آن داراي طرح بخصوص و غير عادي بوده است . مخصوصاً منظره اي که دهليز مرکزي قابل مشاهده بود بسيار ساده و تماشايي بوده است.. روسازي آن بامقابر گنبد دار آن دوره ارتباط دارد ولي روزنه طاق و سردر آن کاملاً روبه بيرون گشوده مي شود و تزئينات آن بسيار نشاط آور و بهجت افزا است . طبقه دوم اين ساختمان به راهروها و اطاقهاي متعدد تقسيم شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر يک از اطاقهاي کوچک، داراي شکل و تزئينات خاصي است. بعضي از آنها داراي حوضي بوده است و آب فواره هايي که به اين حوضها مي ريخته از يک لوله سربي که در ديوار کار گذاشته بودند تامين مي گرديده است . در بيشتر اين اطاقها رو  به باغ باز مي شده و چشم انداز آنها را باغ و استخرهاي متعدد آن تشکيل مي دهد.

-2باغ فردوس

در حدود سال 1665 ژان باتيست تاورنيه باغي را به نام ” باغ بهشت ” توصيف مي كند و مي نويسد كه خارج از شهر در قسمت شمال در دامنه كوه جائيست كه به پادشاهان قديم ايران تعلق داشته است و باغ فردوس ناميده مي شود . اين باغ درختان ميوه زياد و بوته هاي گل سرخ فراوان دارد . در انتهاي باغ پايين يك تپه ساختمان بزرگي برپا گرديده كه آب آن از استخر بزرگي كه در پايين تعبيه كرده اند تامين مي شود .

در سال 1705 كورنليوس لوبروين راجع به كاخ دلپذير فردوس مطالبي نوشت ولي صد سال بعد نام تخت قاجار را به اين باغ اطلاق كردند و در آن موقع احداث آن را به محمد شاه قاجار پادشاه سلسله قاجاريه و به سال 1789 نسبت دادند. در تاريخ نامعلومي بعد از سال 1850 بود كه نام كنوني يعني باغ تخت بر آن اطلاق گرديد.

اين باغ نمونه كاملي است از باغي كه با چشمه اي مشروب مي شود آب آن در يك استخر بزرگ جمع مي گردد . اين قبيل استخرها را درياچه يا درياي كوچك ناميده اند و بديهي است كه تا سر حد امكان آنرا بزرگ مي ساختند .

-3باغ فين کاشان

باغ فين، يکي از اصلي ترين باغهاي ايراني  در کاشان مي باشد که از باغهاي معروف دوران صفويه ، زنديه ، قاجاريه و عصر معاصر بوده است که به علت وفور آب چشمه سليماني ، حوض ، استخر ، فواره هاي فراوان ، درختان کهنسال ، عمارتهاي تاريخي، وجود حمام فين از اهميت بسزايي برخوردار است . همچنين نمونه قابل تحسيني از باغهاي سلطنتي ايران است . يعني کليه مشخصات و جنبه هاي مختلف باغهاي ايران در اين باغ جمع شده است . «باغ تاريخي فين» ، در انتهاي جاده شش کيلومتري کاشان به سمت شهرک فين، قرار دارد. اين باغ مساحت 23700 متر مربع ، از زيباترين و قديمي ترين باغهاي سنتي ايران به شمار مي آيد که در مجاروت يکي از کهن ترين تمدنهاي بشري (تمدن سيلک) واقع شده است .

چشمه معروف سليماني که ازکوه دندانه سرچشمه گرفته عامل اصلي احداث اين باغ بوده است . بناي اوليه اين چشمه را به شاه سليمان صفوي نسبت داده اند .

در قديمي ترين و معتبرترين منابع تاريخي آمده است که باغ فين را اول بار وشتاسب (گشتاسب) بنا نهاد. پس از آن احداث باغ و بناهاي شاهانه فين را به پادشاهان آل بويه نسبت داده اند و از آبادي ابنيه آن در عهد ايلخانان مغول سخن به ميان آمده است. اما بناهاي کنوني باغ فين در دوره هاي صفويه، زنديه و قاجاريه ساخته شده است . در دوره صفويه ، عمارت کنوني شترگلوي شاه عباسي و عمارت زيباي کلاه فرنگي احداث گرديد و در دوران قاجاريه اين باغ اهميت فراواني يافت و بناهاي ديگر نيز به آن افزوده شد.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس دربستی

اکنون به برجسته ترين ويژگيهاي اين باغ اشاره مي کنيم :

اين باغ نماينده سلسله اي از تضادهاي برجسته بين زمين هاي لم يزرع خارج باغ و سبزي و خرمي و شادابي داخل آن مي باشد. در خارج باغ ، آب کمياب و پر ارزش است در حالي که در اين باغ آب به حد وفور جريان دارد.

در اين باغ، درخت و سبزه و گلهاي رنگارنگ و کاشي هاي فيروزه اي و فواره ها و گچ بريها و منبت کاري ها جايگزين زمين لم يزرع و يکنواخت خارج گرديده و قرينه سازي محوري باغ در مقابل زمينهاي غير قابل کشت خارج، قرار گرفته است.

طرح باغ فين طرح قاليهاي ايران را به خاطر شخص مي آورد زيرا کليه عوامل يعني نهرهاي متعدد، درختان ميوه، گلها و کوشکها، به نسبت مشابه در هر دو مشاهده مي شود.

استخر بزرگتر بقاياي کوشک مرکزي را در خود منعکس مي سازد که احداث آن را به فتحعلي شاه نسبت مي دهند. طرحي که در حدود صد سال قبل تهيه گرديد، جنبه اصلي آن را نشان مي دهد.

تاسيسات آبرساني دقيق و پيچيده اين باغ مانند ارتفاع يکنواخت فواره ها در تمامي طرح شيب باغ ، همچنين ترکيبهاي مختلف آب مانند آب و آينه ، آب و چشمه ، آب و جوشش ، آب و حرکت، آب و رطوبت که همگي نشانگر پيچيدگي سيستم تاسيساتي و آبرساني اين باغ است.

استفاده از لعاب آبي رنگ در سيتم فواره گذاري و ترکيبات آن با سنگ چين کف جويبارها جهت لغزش آب از حرکت رنگ آبي به انعکاس رنگ نقره اي که بسيار دقيق انجام گرفته و به وضوح قابل روئيت است.

آب قبل از ورود به داخل باغ، در قسمت شمال غربي وارد استخر بزرگ با عمق بسيار شده، سپس آب مجدداً وارد باغ مي گردد . آب مازاد پس از بازي و نوازش کل باغ در قسمت جنوب شرقي وارد آسياب آبي بزرگ مي شود که کاربرد اقتصادي و سياسي داشته و پس از آن جهت آبياري باغهاي انار و انجير قسمت شرقي به مصرف عام مي رسد.

استفاده صحيح از مصالح در ابنيه باغ  کاربرد مناسب آن باعث شده که پس از گذشت سالهاي بسيار، هيچگونه فرسايشي در آنها بوجود نيايد.

معماري باغ دقيقاً بر اساس زاويه ها، مناظر و کاربردهاي مختلف فصلي طراحي شده به نحوي که همان آبي که در باغ جريان دارد يکباره داخل فضاي معماري شده است و از آنجا خارج مي گردد.

طراحي فضاي معماري بدون در و پنجره يكي ديگر از دلايل ادغام معماري و باغ مي باشد .

معماري ورودي باغ به شکل طراحي شده است که ناظر يک مرتبه تمامي مناظر باغ را نمي تواند مشاهده کند.

در امتداد محور اصلي باغ درختان بلند سرو و چنار معبر زيبايي را به طرف بنا بوجود آورده اند. همچنين ارتباط فضايي داخل و خارج کوشک مرکزي به سهولت قابل درک است.

 

 

 

 

باغسازي دوره نادري، زنديه، قاجاريه و معاصر

-4باغهاي شيراز

الف) باغهاي هفت تن و چهل تن

اجاره اتوبوس در اصفهان

باغهاي هفت تن و چهل تن در شمال حافظيه واقع گرديده است . وجه تسميه اين باغها تعداد پيشوايان مذهبي است که مي گويند در ديوارهاي بلند و گلي آنها مدفون شده اند . احداث هر دو باغ مذکور را مربوط به زمان کريم خان زند مي دانند و ممکن است اين موضوع صحت داشته باشد چون در سال 1810 اروپائيان از هر  دو باغ مزبور بازديد کرده اند و طرح هر دوي آنها طرح باغ معمولي است که معمولاً کوشکي در قسمت شمال آنها احداث مي کردند. کوشک ها به عرض باغ ساخته شده و در اطاقها رو به جنوب باز مي شود و استخري در جلوي کوشک احداث کرده اند.

کوشک باغ هفت تن در قسمت شمال شهر و در پايين تپه هاي کم ارتفاعي بنا شده است . وجه  تسميه اين باغ هفت جسدي است که در آن مدفون گرديده، درازاي اين باغ که ديوار بلندي آن را محصور گردانيده دو برابر پهناي آنست. طرح اصلي باغ يک طرح غير رسمي است. چند رديف درختان بلند به موازات ديوار غرس شده است .

ب) باغ ارم

اطلاعات منابع تاريخي درباره اين باغ مانند ساير باغهاي شيراز روشن نمي باشد، گرچه آن را به يکي از سران قبائل بدوي قشقايي نسبت مي دهند . گفته مي شود که بناي اصلي آن توسط يکي از معماران محلي بنام حاج حسن که در طراحي و ساختمان کوشک در عهد خود بي رقيب بوده است ساخته شده است .

باغ ارم محبوبيت فراوان خود را مديون درختان مرکبات و خيابان طويلي است که در دو طرف آن سروهاي با شکوه غرس شده است .

طرح اين باغ متقارن است و  داراي يک محور طولاني است که به صورت نهر بزرگي کوشک اصلي را به کوشک پايين باغ متصل مي کند، در واقع جنبه جالب توجه باغ در کنار همين محور قرار دارد و تعادل اين ناحيه بوسيله نقاط آبياري شده که باغ درختان مرکبات و ميوه پوشيده شده، حفظ گرديده است .

در وسط باغ ، عمارتي سه طبقه وجود دارد که از لحاظ معماري و نقاشي ، حجاري و کاشيکاري و گچبري شاهکار صنعت و هنر دوره قاجار است.

جلو عمارت، حوض بسيار وسيعي است که با کاشيهاي آبي مفروش شده و آب زلالي آن را پر کرده است .

کوشک اصلي، هسته مرکزي اين باغ و جالب توجه ترين جنبه آن را تشکيل ميدهد.  اطاقهاي طبقه زيرين تقريباً زير زمين است و تالار مرکزي آن را براي استراحت در روزهاي گرم تابستان در نظر گرفته اند. نهر آب مستقيماً از اين تالار مي گذرد و سر راه خود قبل از اينکه به  حوض بزرگي فرو ريزد استخر را پر مي کند .پلکاني اين طبقه را به طبقه بالاتر از راهروهايي که به تالارهاي بزرگ منتهي ميگردد متصل ميسازد. منظره جنوبي آن همان محور اصلي است و از طرف شمال چشم انداز آنرا تپه هايي تشکيل مي دهد که در حاشيه رودخانه قرار گرفته است .

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اجاره خودرو

ح) باغ نارنجستان قوام

اين باغ به دليل وجود درخت نارنج زيادي، به نارنجستان معروف گرديده است . اين خانه در حدود سال 1300 هجري قمري بوسيله محمدرضا خان قوام الملک ساخته شده و ساختمان اين خانه دو قسمت است.

يکي ساختمان جنوبي است که در کنار خيابان واقع شده و در وسط آن يک دالان هشتي است که در سقف آن يک مقرنس کاري از آجر دارد.

ديگري، ساختمان شمالي است که عمارت اصلي و مهم نارنجستان است. در شمال حياط، پيش ازرسيدن به عمارت اصلي، حوض بسيار بزرگي است که نماي عمارت در آبهاي آن منعکس مي گردد.

اين عمارت دو طبقه است که در زير آنها هم يک طبقه زيرزميني است. اين عمارت شاهکار معماري و حجاري ونقاشي و گچبري و آئينه کاري دوره قاجاريه است. در وسط طبقه دوم  (روي زيرزمين) تالار بسيار وسيعي است که  سقف آن به اندازه هر دو طبقه مرتفع است. در شمال تالار ، قسمتي است که آن را شاه نشين مي گويند. تمام بدنه و ديوارهاي آن آئينه کاري و نقاشي شده است . سقف آن به طرز زيبايي آئينه کاري و نقاشي و وسط آن با آئينه مقرنس کاري شده است .

وسط حياط، آب نمايي است و طرفين  آن دو باغچه مفصل است که در آن نخلها و نارنجهاي زيادي غرس شده است.

د) باغ نظر

«باغ نظر» (با عمارت موزه پارس)يکي از آثار تاريخي دوران کريمخان است. در اين باغ «بنايي هشت ضلعي به نام کلاه فرنگي در وسط و چهار حوض در چهار جانب بنا عمود بر آن احداث نموده بودند. بناي کلاه فرنگي ، شامل محوطه داخلي با پوشش گنبدي و چهار شاه نشين در چهار طرف و چهار اتاق در چهار زاويه بوده و سقف آن درون بنا، مزين به مقرنس کاري و نقاشي و گچبري زيباي عهد زنديه است

در سال 1314 بناي مزبور تعمير شده محل موزه پارس گرديد.

«گويا کر يم خان زند اين بناي زيبا را ابتدا جهت تفرج و روزهاي عيد و سلام رسمي خود بر پا داشته و وصيت کرده که در همين مکان مدفون گردد. حوض مرمر زيبايي در وسط اين بنا ديده مي شود. کريم خان زند عموماً در آثاري که در شيراز ساخته به مناسبت وضع محل و زلزله هاي پي در پي ، توجه به استحکام بيشتر را مورد نظر داشته است تا ظرافت را، بدين مناسبت در آثار او کاشيکاري قابل ذکري در مقابل کاشيکاريهاي عهد صفوي در اصفهان نمي توان يافت»

باغ شاه گلي

باغ «شاه گلي» تبريز (شاه گلي به معناي استخر شاهي است) ، در سمت مشرق شهر تبريز درست در جنوب جاده اصلي تبريز – تهران واقع گرديده . قسمت برجسته اين باغ درياچه مصنوعي آن است که هر ضلع آن حدود 650 متر پهنا دارد.

توسط يکي از پادشاهان که نام وي معلوم نيست احداث گرديده است . برطبق همين منبع ، درياچه و سکوها و کوشک، قبل از اواسط قرن نوزدهم ميلادي ساخته شده است (بناي هشت گوش مشتمل بر محوطه مرکزي و چهار شاه نشين بزرگ عهد زنديه که جزيره مصنوعي وسط استخر بزرگ آب ساخته اند، از آثار دوران فتحعلي شاه است).

شباهت اين باغ به باغ تخت شيراز ، فوراً به چشم مي خورد، گرچه مساحت باغ خيلي زيادتر است زميني که استخر بزرگ در آن حفر گرديده، کاملاً مسطح نيست، ولي براي ساختن قسمت شمالي آن مقدار زيادي خاک در آن محل ريخته اند. درختهايي که در اطراف غرس کرده اند مثل حصاري آن را فرا گرفته و زمين دور استخر را پوشيده است و در نتيجه هر گاه از ايوان کوشک به اطراف نگاه کنيم، به نظر مي رسد که آب استخر برفراز سطح دره اي که در عقب واقع شده ، معلق مي باشد.

مخزن آب، مثل باغ تخت شيراز از چشمه اي تامين مي گردد. آب مخزن را پنج نهر تشکيل ميدهد که در هر سکو يک آبشار ايجاد ميشود و هر سکو با پلکان، داراي يک رديف درخت تبريزي در کنار ديوار عقب آن و در يک رديف درخت بيد در کنار نهرهاي آن است . در بقيه اين باغ درختان ميوه بعمل  مي آورند. خيابان سنگفرش شده به کوشکي زيبا منتهي مي گردد که طرحي بسيار زيبا دارد . تالار مرکزي ، تالار بزرگ هشت گوشي است که هر طرف آن دوازده متر است و از هر سمت ساختمان ميتوان وارد شد. در اصل اين کوشک داراي گنبدي بوده است ،ولي بعدها اين گنبد از بين رفته است.

-5باغ دولت آباد يزد

از جمله باغهاي تاريخي يزد ، مجموعه باغ دولت است: «شامل عمارت سردر، زيرزمين و هشتي، بادگير و آب انبار و باغ مشجري است که از بناهاي محمدتقي خان يزدي، معاصر شاهرخ ميرزاي افشار و کريم خان زند است و در حدود سال 1160 هجري قمري ساخته شده است. اين باغ که مدتها محل اقامت کريم خان زند در يزد بوده است،  از نظر طراحي باغ، در شمارزيباترين باغات دوره قاجاريه به شمار مي رفته است.»

اجاره اتوبوس در اصفهان

در باغ دولت آباد يزد معمار با بازي وصف ناپذير بارها آب را به درون زمين برده و بيرون آورده است .

-6 باغ شاهزاده ماهان کرمان

باغ ماهان کرمان که مقبره  نعمت اللـه ولي رادربرگرفته است ازديگرباغهاي زيباي ايراني است.مقبره وي قصبه ماهان به مسافت حدود چهل کيلومتري کرمان واقع گرديده است .در عين حال سادگي و نداشتن تزئينات طلا و کاشيکاري هاي بسيار عالي و آئينه کاري و امثال آن يکي از روحاني و با شکوه ترين و مصفاترين آثار ديني و مالي و تاريخي ايران است و داراي صحن ها و مناره ها و سردردهاي متعدد است .

اين مقبره شامل سه حياط و ساختمان اطراف آن است که بر روي يک محور مرکزي احداث گرديده است . هر يک از اين حياطها، داراي يک حوض و تعدادي درخت است . حياط جلو با دروازه هايي که بر بالاي آن گنبدي تعبيه گرديده ، ازدو حياط ديگر زيباتر است و حوض آن که داراي طرح صليبي است،درمركزواقع شدهاست.دراطراف حوض درختان سرووكاج غرس كرده اند.بوته هاي گل سرخ به درختان تيره رنگ و آب استخر که درختها بر آن سايه افکنده اند، حالت با نشاط تري مي دهد.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  سرویس دربستی ویژه فرودگاه امام خمینی (ره):سرویس دربستی اتوبوس

استخر اين باغ ، با استخرهاي معمولي ايران تفاوت بسيار دارد . در وسط استخر که طرح صليبي دارد، يک حوض هشت گوش تعبيه کرده اند ، که در سطح مرتفع تري قرار گرفته و در مقابل نسيم عکس العمل متفاوتي از خود نشان مي دهد و هنگامي که فواره هاي آن را به کار مياندازند، آب به شکل مخروطي در مي آيد.

 -7باغ شاهزاده ماهان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8کاخ صاحبقرانيه

کاخ صاحبقرانيه در نياوران (تهران) واقع شده است که اين ناحيه در اواسط قرن نوزدهم در زمان ناصرالدين شاه بيش از هر موقع ديگر آباد شد. اين نام يعني «محل تولد کسي است که هنگام تولد او قرآني در دو ستاره سعد باشد.» ساختمان اصلي در اين ناحيه به موازات کوه بنا شده است و به همين دليل بر شهر تهران تسلط دارد و داراي منظره اي عالي و پر شکوه است.

باغ صاحبقرانيه داراي قنات اختصاصي بود به طوري که مقدار زيادي آب در نهرهايي که کف آنها را کاشي پوشانيده بودند در هر گوشه اين باغ جريان داشت. نهرها از قسمت جنگل مانند اين ناحيه يعني نقطه اي که درختان فراوان دارد و در سمت شمال واقع شده مي گذرد،و در قسمتي که درخت کمتري دارد يعني جلو ساختمان اصلي ظاهر مي شود.

 

 

 

-13-2خصوصيات باغ ايراني

ويژگيهاي باغ ايراني

در تمام طول تاريخ يک خط فکري سالم ، و طيفي گسترده از يک سازواره هندسي ساده و حساب شده ، و ترکيبي بخردانه و منظم ، بر شکل يابي باغ ايران حاکم بوده است .

باغ ايراني از : ترکيب ساده و موزون ، رابطه صحيح و استوار ، سلسله مراتب حساب شده، منطق عقلاني ، نظام هندسي مشخص ، آسه بندي منظم ، خطوط عمود بر هم ، تخت کرتهاي چهارگوش ، تقسيمات متعادل، گذرگاههاي مستقيم با هدف به گاه نياز با گشادگي فضائي مي آميزند، شبکه مترنم جهت دارآب که در فضاهاي باز و پوشيده وسعت يافته به چهره آسمان و آسمانه لبخند شادمانه مي زنند، تشکيل يافته است .

کرت براساس : نظم منطقي ، وسعت و گستردگي هماهنگ ، رعايت جهات جغرافيايي و مشخصات محيطي، استفاده بهينه از آفتاب، پايداري در برابر باد، رويارويي با بيشينه و کمينه حرارت ، راحتي داشت و فراواني برداشت، تامين محيط آرام و با صفا، ايجاد تنوع مطبوع، و برقراري زيبائي پويا، افراز مي شوند.

باغ ايراني مجموعه اي هماهنگ و زيباست، که از آميختگي خردمندانه فرحبخش و چشمنواز: آب، گياه، مسير، سايه روشن، رنگ، فضا، معماري، بر پايه هندسه اي متين و آرام شکل مي گيرد . ترکيب بصري الهام بخش چنين جمال و کمالي به حق بر اکثر هنرهاي تصويري و تجسمي ايراني نقش بسته .

باغ ايراني مانند : معماري، شعر، نقاشي، موسيقي (ساير آثار هنري ايران در چهارچوب سنت و اصول از بدايع و ظرايفي برخوردار است،) و بر قله وحدت در تنوع و تنوع در وحدت

در باغ ايراني مانند معماري ايراني، هيچ چيز بي مورد(يا فقط براي زيبايي) وجود ندارد. آنچه مفيد و لازم است، زيبا عرضه مي شود، و جلوه اي در کمال جمال دارد.

باغ ايراني با تمام اين اوصاف ، اثر هنري زيبا ، چند منظوره و پر عملکردي است.

باغ ايراني مزين به نظم و تناسب ،  برخودار از حرمت و محروميت ، به دور از بابايستي، منزه از بيهودگي وافراط و تفريط ، موظف به کارآئي و سوددهي، مساعد با قناعت و صرفه جويي، و مجهز به پايداري است. با اين اوصاف، چنان طرح موجه و هماهنگي را داراست ، که اصول و ضوابط خود را نقاط خوش آب و هوا، و حتي مربوط ، نيز توجيه کرده و به بهترين نتايج دست يافته است .

باغ ايراني پاسخ به نياز است . از نياز اقليمي تا نياز فردي ، حتي نياز حيوانات اهلي، و نياز خود باغ، حداکثر کارآئي را دارد. به غايت خودکفاست. مفيد است، در مجموع و در تمام جزئيات بسي فوايد دارد.

عرصه هوس و جولانگاه عبث نيست. دور ريز ندارد. همه چيز هدفدار ، کاربردي و مصرفي است. مصارف : خوراکي، داروئي ، صنعتي ،  … ودفع آفات .

باغ ايراني محصور است ، گرداگرد خود ديواري با چينه اي دارد، استوار که تاجگستر درختها از فراز آن : سپر حفاظت بر دست ، تبسم دعوت بر لب، گشاده رويي و مهمان نوازي بر چهره دارد . حصار، از دو سوي ورودي، باغ را دورمي زند. عمارت سردر که در برخي باغها بناي کامل و بزرگي است ،در آيگاه را تاکيد مي کند ، و مانع ديد مستقيم عابرين مي شود(مانند باغ دولت آباد يزد). در باغهاي فاقد عمارت سردر”پرس”حاجب است ،ووظيفه دارسدنظر.پرس ديواري است مجزا،افراشته در داخل باغ،فرا روي در آيگاه، که اگر مشبک باشد پرسين و يا پرچين ناميده مي شود.کسان ، تا ورود به باغ از کم و کيف باغ بي خبرند. کوشک يا بناي اصلي، در وسط باغ قرار دارد. و محل زندگي است. گاه کوشک را دو قسمت مي کند. قسمت وسيع تر عمومي است و کوچکتر به خانواده ساکن کوشک اختصاص دارد. (مانند باغ ارم شيراز) در غير اينصورت ميانسراي فراخي در ميانه کوشک عهده دار اين محرميت است (مانند باغ مزار کاشمر).

ابعاد متعادل جماد، نبات، آب و رعايت مقياس انساني، يکي از ويژگيهاي برتر باغ ايراني است . تناسب :

نوع و کاربرد باغ با کميت و کيفيت آن .

ديوار، کوشک ، عمارت سردر، پرس ، باغراه و بنگاه، با وسعت باغ.

گلها، گياهان و درختها با يکديگر ،  و با جهات جغرافيايي .

مقدار آب با نياز ، و گردش و رفتار آن با شرايط اقليمي

کرت بندي ، آرايش باغ و طرز کاشت با نوع و شيب زمين.

«باغ ايراني، جايي است براي تفکر آرام يا مذاکرات فلسفي، جايي است براي تامل و تحقيق، جايي که روح خسته آدمي مي تواند تازه شود و آرامش يابد و منظره هاي تازه اي بر او مکشوف گردد»

باغ ايراني به عنوان گونه اي از معماري برون گراي ايراني، در منطق و اصول شکل گيري قضا، ارتباطي نزديک با معماري درون گر (حياط دار) دارد .

طراحي فضاي معماري بدون در و پنجره يکي از دلايل ادغام معماري و باغ مي باشد.

توسط |2020-06-23T02:34:38+04:30ژوئن 23rd, 2020|اتوبوس دربستی, اجاره اتوبوس, اجاره خودرو, اجاره ماشین عروس, اجاره ون, مینی بوس دربستی|دیدگاه‌ها برای اتوبوس توریستی دربستی بسته هستند

در باره نویسنده :