مینی بوس دربستی

-10-2باغسازي

-1-10-2تعريف باغ

مینی بوس دربستی اصولاً کلمه باغ به فضايي اشاره دارد با درختان انبوه که در گذشته آن را پرديس مي گفتند ، اين کلمه از زبان مادي (پاراوئزا) ريشه گرفته و به معني باغ و بوستان مي باشد.

-2-10-2انواع باغ و ويژگيهاي آن :

-1باغ هندسي

ترکيب ، تقسيمات و اشکال کلي آن در چهارچوب قواعد و ضوابط رياضي است. و تابع نظام هندسي. خطوط مستقيم، اشکال منظم ، زواياي دقيق، ابعاد معين تناسب ، مسيرهاي مرتب، محوربندي هاي هدايت کننده، ديد هاي حساب شده، حضور روشن شبکه منظوم آب ، و هر چيزي سرجاي خود بودن  از ويژگيهاي اين نوع باغهاست.

-2باغ منظري

باغ منظري داراي ترکيبي آزاد و چشم نواز است .

خطوط ملايم، سطوح متنوع، اشکال  انحنادار، مسيرهاي مواج، ديد هاي درهم و بي ترتيب، بي محوري يا محورهاي نامنظم ، تغيير جهت هاي بسيار، آميختگي عوامل ، گوناگوني جزئيات  همجوار ، از خصوصيات اين نوع باغ سازي است .

-3باغ ترکيبي

اين نوع، باغ ترکيبي از دو نوع هندسي و منظري است. به عبارت  ديگر تلفيقي از دو سبک منظم و غيرمنظم همراه با مجموعه اي از ضوابط خاصه آنها است. ظاهراً اين تلفيق کاري آسان و سهل، ولي عملاً بسيار پيچيده و همراه با مشکلاتي مي باشد.

يکي از خصوصيات باغهاي ايراني وسعت آنها است ، گرچه باغهاي معروف و وسيعي در ايران وجود داشته است که از جمله به باغ هزار جريب در اصفهان مي توان اشاره کرد اما وسعت مجازي باغ ايراني که منتج از هندسه خاص آن ، کاربرد همه عوامل طبيعي و … مي باشد از اهميت بيشتري برخوردار است و هويت باغ ايراني نيز از آنها ناشي شده است .

مینی بوس دربستی وجود چشم انداز اصلي به شکل مستقيم کشيده در محور طولي باغ روبروي کوشک و کاشتن درختان بلند در دو طرف آن نقش اساسي در ايجاد پرسپکتيوي دارد که باغ را طولاني تر جلوه گر مي سازد.

شيب طبيعي که در اکثر باغهاي ايراني مورد استفاده قرار گرفته موقعيت مناسبي را براي قرارگيري کوشک در نقطه مرتفع فراهم ساخته است که تمثيلي از معناي فردوس در بهشت مي باشد.

از نظر بينايي انسان هنگامي در نقطه پستي (کم ارتفاع) قرار مي گيرد فاصله خود را تا نقطه مرتفع کمتر از زماني احساس مي کند که همان مسافت را از نقطه بلند مي نگرد اين خطاي حواس که به تفاوت زاويه انسان در جهت بالاتر و پايين تر از خط افق مربوط مي شود باعث شده است كه کوشک از سردر ورودي در باغ نزديک به نظر مي آيد و بيننده را به حرکت به سوي آن و طي اين مسافت به ظاهر کوتاه ترغيب کند  و برعکس هنگامي که از کوشک (احتمالاً طبقات بالاي آن) به باغ مي نگرد فاصله مذکور طولاني تر به نظر آمده وسعت بيشتري به باغ ببخشد.

کاربرد وسيع ترکيب هندسي چهارباغ و آب راههاي اصلي ومتقارن باغهاي ايراني در دوره پس از اسلام را مي توان نتيجه ابعاد تمثيلي بهشت در قرآن (چهار نهر بهشتي) و ديدگاه کهن انسان به زمين به عنوان تمثيلي از کل طبيعت دانست.

در اکثر باغهاي ايراني جوي آب از طبقه زيرين کوشک سرچشمه مي گيرد و پس از ريختن به حوض جلوي عمارت در کل جاري مي شود.

-3-10-2 باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها :

مینی بوس دربستی باغ و ارکان اساسي آن را گياهاني تشکيل مي دهند که بر روي زمين پرورش مي يابند آرايش و تزئين باغ در انواع هنر تاثير و نفوذ پيدا کرد خود نيز تحت تاثير انگيزه ها و سبک هاي هنري خاصي قرار گرفت. اين تاثير را مي توان در قاليها، نقاشي ها، مينياتورها، کاشي کاريها، حکاکي ها، ديوارنگارها، چيني، سفال و … مشاهده کرد و به کمک آنها کيفيت و کميت باغ ايراني را در حد توان بررسي کرد.

 

 

-1قالي

مینی بوس دربستی قالي و باغ داراي شباهت دلپذيري است. در زمان شاه عباس بود که تهيه قالي با نقش و نگار گل معمول گرديد. اين قاليها را چهارباغ مي ناميدند چون تقسيم عادي باغ را به چهار قسمت منعکس مي سازد. اين تقسيم بندي به محورهاي اصلي و فرعي مربوط ميباشد. يکي از قديمي ترين و البته عاليترين اين قاليها اکنون در موزه جيپور در هندوستان نگهداري مي شود. اين قالي پيش از سال 1632 ميلادي تهيه شده و در حومه اصفهان بافته شده است ودر طرح آن از باغهاي معاصر شاه عباس الهام گرفته است.

اكثرقاليهاي ايراني در كليه ادوار،نشان دادن انواع گوناگون گلها با نقشها و طرحها و تركيبات مختلف و متنوع است .در بعضي از اين قاليها از طرح تقسيمي يعني طرحي كه قالي را به چند قسمت تقسيم مي کند و در برخي ديگر از طرح آزاد و پيوسته استفاده شده است. ليکن کليه طرحها يک شکل اصلي و تقارن محوري را نشان مي دهد.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  خدمات مسافربری رنت باس :اجاره مینی بوس

-2نقاشي

مینی بوس دربستی تسلط و سيادت وسيع اسلام،  و نقش چيره و مسلط آن و آموختن فنون و رموز کاغذسازي از چينيان و قدرت و گشادگي سلجوقيان …, آميزش با ملل نومسلمان و آشنايي با مکتبها و آثار هنري ايشان، نقاشي را رونقي به سزا بخشيد و کتابها را مصور ومزين کرد. هنرهاي تصويري اين مکتب ريشه هنر ساساني دارد، رنگ و بوي نقاشي مسيحيت ، و نشانه هاي سامي و عربي در اين دوره سوابق باغ ايراني را جسته و گريخته در کتب مصور مشاهده مي کنيم، و تا عهد قاجار همراه با ديگر هنرها، عرضه گاه دلکش عرصه ها و گوشه هاي باغ ايراني هستند.»

به عنوان نمونه، در مورد نقاشي هايي که توسط بشتداس تهيه گرديده، وي خاطرات بابر را کاملاً خوانده و به مصورکردن و نقاشي نسخه هايي از خاطرات او پرداخته است. در يکي از اين تابلوها که باغ وفا به تصوير کشيده شده است ، بابر را در حالي نشان مي دهد که مشغول دستور دادن به معماري است که نقشه هاي ساختمان را در دست دارد.

 

 -4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری :

-1 باغ تاج محل

باغ تاج محل و عمارت آن در کنار رود جمنا و در شهر «آگرا»ي هندوستان قرار دارد .

«سبک معماري اسلامي –  خاصه ايراني-  در تاج محل به خوبي مشهود و نمايان و کمتر سبک هندي در آن احساس مي گردد.[1] شاه جهان ، عمارت عظيم و زيبا «ممتاز محل» را که بعدها تاج محل ناميده شد، براي مقبره همسر محبوب خود – ارجمند بانو بيگم ملقب به ممتاز محل – بنا کرد. اين عمارت در سال 1040 هجري (مطابق با 1631 ) شروع و هفت سال پس از مرگ آن ملکه خاتمه يافت.

مینی بوس دربستی «تاج محل يک بناي بسيار زيبا و مجلل هنري است که از سنگ مرمر سفيد با حجاريهاي بسيار ظريف در ميان باغ بسيار بزرگ و خرمي در «اگرا» ساخته شده است . اين بنا، شانزده ضلع دارد با چهار ايوان بزرگ در چهار سمت. روبروي آن استخر بزرگي است که همه بنا در آن منعکس گرديده و مخصوصاً  در شبهاي صاف و مهتابي ، منظره بس دلپذير و شاعرانه دارد. گلکاريهاي با سليقه ودل انگيز ، اين آرامگاه ممتاز را از هر سو در بر گرفته  است . چهارگوشه بنا ، چهار گلدسته بزرگ از سنگ مرمر و گنبدي نيز از همان سنگ با چهار گلدسته کوچکتر ، سقف تالار مرکزي را مي پوشاند»[2]

در هر چهار خيابان وسط باغ، نهر جاري است که در آن فواره هاي جوشان است و در وسط  باغ حوضي است که نهر مذکور به اطراف آن گشته و در ميان آن حوضي است که لبالب از آب و اطرافش فواره هاي جوشان قرار دارد .

 

-2باغ شالامار – کشمير

شالامار از مشهورترين باغهاي اطراف درياچه دال محسوب مي گردد .

سابقه نام شالامار مربوط به زمانهاي بس قديمي تر است مي گويند زماني که پراوارسنا دوم در قرن ششم ميلادي در اين محل خا نه اي ساخت آن را به نام شالامار يعني «معبد عشق» ناميد: طراحي اوليه باغ توسط جهانگير شاه برگرفته از افکار همسر ايراني او «نورجهان» تاثير گرفته است .

شالامار تركيبي است از آرامش و سکون گسترش يافته و کاملاً از دلتنگي و افسردگي به دور است . در حقيقت بهشتي است در ميان بهشت ها. «ورودي اين باغ از سمت درياچه به وسيله يک کانال آب صورت مي گيرد و حاشيه کانال را چمن پوشانيده است. دو طرف کانال را صنوبرهايي بلند به صورت کوچه هاي طويل فرا گرفته است . اين مسير به سمت يک کوشک بزرگ در وسط باغ ادامه مي يابد، در حاليکه کانال به مراتب شکوهمندتري از آن سوي کوشک جدا گرديده و به سمت انتهاي باغ جريان مي يابد.

مینی بوس دربستی در محور مياني کانال يک رديف طولاني از فواره ها با فاصله 5/4 متر از يکديگر قرار دارد و در محل اتصال يک فضا به فضاي ديگر، مخزني براي ذخيره آب وجود دارد که با استفاده از اين مخازن تعداد زيادي از فواره با اشکال گوناگون به بالا مي جهند. ادامه کانال به کوشک بزرگتري مشابه کوشک اولي ختم مي گردد که اين کوشک به  اطاق گنبدي ساخته شده است و به نحوي در وسط کانال قرار گرفته که تمامي پيرامون آن را آب فرا گرفته و به شکلي منطقي در بين دو رديف صنوبرها که يک راهرو به وجود مي آورد بر اطرافش حاکميت مي يابد و توسط چهار دروازه که به صورت دو به  دو روبروي هم قرار گرفته اند و به عنوان رابط اين فضا عمل مي کند، همراه با دو پل عبوري که ارتباط از يک سو به سوي ديگر را امکان پذير مي سازد. دو دروازه ديگر به نظر مي رسد که در دو سوي کانال قرار داشته است . هر کدام از کوشکها شامل يک حجره بزرگ در قسمت مياني و چهار حجره کوچک در چهار گوشه است و به نحوي تزئين گرديده اند که دعوت به درون را سبب مي گردد.»[3]

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اتوبوس توریستی دربستی

عمارت کلاه فرنگي عظمت و شکوه شالامار را به اوج مي رساند و همچون مغناطيسي تمامي توجهات را به قلب باغ فرا مي خواند . از اين محل، چهار درونماي باز قابل مشاهده است . اين تاثير ناشي از وسعت ديد و سادگي در طرح است که در ترکيب با يکديگر احساسي خطاناپذير از رعايت تناسب را ارائه مي کنند. بيش از آنچه که توجه به سمت نمايش برجسته اي از ساخت و سازها جلب شود.

 

-3باغ شالامار – کشمير

باغ الحمرا – گرانادا

مینی بوس دربستی «باغ الحمرا در گرانادا در قرن پنجم ميلادي ساخته شد. اين قصر چهار باغچه دارد که به سبک باغهاي شرقي بنا شده است . باغچه هاي فوق را به عنوان اطاق هاي خارج قصر احداث نمودند.

يکي از اين باغچه ها آبگير بزرگي دارد که نماي قصر را منعکس مي سازد و فقط با درختچه هاي هرس شده تزئين يافته است . براي تنوع يکي از باغچه ها را مملواز گياه کرده و سايبان ساختند . در اسپانيا نيز مانند ساير اقاليم خشک ، آب يکي از عوامل قابل توجه بوده و از آبگير و فواره بسيار استفاده شده است. فضاي خارج قصرها و باغها اغلب به صورت مطبق بوده و از درختان سايبان زيادي استفاده شده است»[4]

در کشورهاي خاورميانه آب وهوايي با خصوصيت تابستانهاي طولاني و گرم، بيشتر زندگي روزانه خارج از خانه اتفاق مي افتد. بنابراين ناحيه انتقال دهنده و ارتباط دهنده ساختمان با جهان خارج اهميت بسزا دارد زيرا ارتباط آندو را فراهم مي آورد. در باغ الحمرا از اين ناحيه و ابزارهاي استفاده شده در آن به گونه اي استفاده شده است که بازديدکنندگان هرگز مطمئن نيستند که در داخل فضا هستند يا در خارج آن. فضاي انتقال به طور غير قابل اجتنابي مبدل به فضاي پذيرش به داخل ساختمان قصر مي شود. قصري که فضاي داخلي آن فضايي خصوصي و فضاي خارجي آن خاص تعمق همراه با سکوت است . اگر ساختمان قصر را جسم و باغ را روح در نظر بگيريم تالار يک مکان هندسي برقرار کننده  ارتباط بين اين جسم و روح خواهد بود. از پويايي حاصل از آب، در صحن شيرها در قصر الحمراء ، استفاده شده است که عامل ارتباط بين فضاهاي مختلف مي باشد. (از اين پديده اغلب در معماري اسلامي به صورتي موثر استفاده شده است)

«در وسط صحن راستگوشه يک حوض و فواره وجود دارد که آب آن از چهار طرف در جويهاي روباز به چهار طرف جاري مي شود و حتي تا داخل فضاهاي ساخته شده در چهار طرف صحن ادامه دارد. جهت حرکت آب از مرکز به اطراف درست عکس جهتي است که ساختمانها رو به مرکز به خود گرفته اند.

اثر تحرکي آبهاي جاري رو به خارج است و اثر ساختمان رو به داخل»[5]

-11-2خاور دور

مینی بوس دربستی سبک باغسازي که در چين و ژاپن به کار مي رفت حاکي از زيادي جمعيت و کمبود فضاي لازم براي باغسازي وسيع بود، در چين 2500 سال قبل از ميلاد مسيح باغسازي مي نمودند ولي باغباني بيشتر به منظور پرورش گياهان دارويي انجام مي گرفت.در 200 سال قبل از ميلاد باغها و پارکهاي بسياروسيع براي ايجاد شکارگاه احداث نمودند. قرنها بعد به خصوص در دوران سلسله تانک[6] و بعد از آن در زمان سلطنت سلسله مينگ[7] هنر باغسازي و باغباني به اوج قدرت خود رسيد.مذهب تاثيري بسزا بر باغ سازي چين داشت. بعد از ظهر بودائيسم در چين اغلب باغها به سبک طبيعي و فرمهاي آزاد ساخته شد. سعي مي شد که از طبيعت تقليد کرده و بيشه زار وتپه هاي زيبا احداث نمايند. به طور کلي يک منظره طبيعي را برگزيده و آن را به مقياس کوچکتر دوباره مي ساختند.

وسايل مختلف و گياهاني که در اين باغها به کار مي رفت هر کدام نماد چيز خاصي بودند. باغهاي تفريحي را براي تماشا و تفرج و اماکن مقدس و اطراف آن را مکاني براي تفکر و تامل مي ساختند. چيني ها درخت راخيلي مهم شمرده و آن را سمبل استقرار و پايداري مي دانستند. مبلغين مذهب بودائيسم اين سبک باغسازي را به ژاپن بردند. در اوايل کار باغهاي ژاپني فقط از يک آبگير و جزيره متشکل بودولي ظرافت و نازک بيني ژاپني ها و علاقه آنان به گياهان باعث پيدايش سبک باغسازي خاص ژاپني گشت.

این مطلب فوق العاده رو هم بخون !!؟  اجاره اتوبوس

در ژاپن نيز مانند ساير ممالک و فرهنگهاي جهان سبک باغسازي در دورانهاي مختلف تکامل يافت ولي هنوز به اندازه سبک باغسازي ملل ديگر تغيير فاحش نيافته است. باغهاي اوليه چين و ژاپن ساده تر بوده و به تدريج در قرن سيزدهم ميلادي تکامل يافته و به اوج زيبايي رسيد. تا اين زمان سمبلها و عقايد فلسفي پايه اوليه سبک اين باغها بودند. بعد از آن باغسازي بيشتر تزئيني و براي استفاده همگان شد.

گياهان اهميت خاصي در باغهاي ژاپن داشتند. هنر “بونزائي” که کشت و پرورش درختان کوچک در گلدان است از هزار سال قبل از ميلاد به کار مي رفت. اين هنر به دقت و حوصله زياد نياز دارد .

در مدت تکامل باغهاي ژاپني مفاهيم و يا مسائل خاصي به کار برده شدکه در هيچ سبک باغسازي ديگر ديده نمي شود.باغ مسطح “رويان جي” که يک معبد بودايي زن احداث گرديده نمود بارزي از اين سبک است. اين باغ بستر خشک رودخانه را نشان مي دهد که از تخته سنگ و شن و قلوه سنگ به اندازه هاي مختلف و چند درخت و درختچه تشکيل يافته است. در چين باغهاي سنگي اهميت زياد دارد.

مینی بوس دربستی کوشش بسيار شده است که در ممالک ديگر جهانهايي به سبک چين و ژاپن احداث نمايند ولي با موفقيت روبرو نشده اند. چون هر قسمت باغ چيني و ژاپني به دليل فلسفي و فرهنگي خاص آنان احداث شده و تقليد آن در فرهنگهاي ديگر ممکن نبود.

سنگ و آب و گياه سه جزء مهم باغهاي ژاپني هستند طراحان ژاپني اين سه جزء را با دقت و هميشه براي نماياندن منظره اي خاص به کار مي برند.

 

الف) سنگ

مینی بوس دربستی در احداث باغ ، ژاپني ها هميشه اول مکان سنگها را مشخص مي نمايند و سنگها را چهارچوب اول طراحي مي دانند. فرم و رنگ سنگها بسيار متنوع است. ولي براي ايجاد فضايي همگن در هر طرح هميشه فقط از يک رنگ و جنس استفاده مي شود.

سنگ هاي عمودي : سنگهاي بلند وعمودي براي نشان دادن ارتفاع و بلندي به کار مي رود. اين سنگها، کوه ها و صخره هاي عظيم را در خاطر زنده مي کنند.

سنگ هاي کوتاه و گرد : اين سنگها نمايشگر تپه هاي صاف و کوتاه هستند.

سنگهاي گرد و صاف : اين سنگها را در احداث رودخانه به کار مي برند. سنگهاي درشت تر را در حاشيه رودخانه و سنگهاي ريزتر را در وسط رودخانه مي گذارند.

سنگهايي با شکل نامنظم : اين سنگها نامتقارن  بوده و قسمت تحتاني آن وسيع تر از قسمت فوقاني است برجستگي ها و فرورفتگي اين سنگ جالب مي باشد .

سنگهاي پهن : پهناي اين سنگها 2 يا 3 برابر ارتفاع آنها است . معمولاً سطح فوقاني آنها نامنظم است .اين سنگها را در آب به عنوان جزيره اي کوچک در نزديکي ساحل به کار مي برند.

سنگهاي مسطح : از اين سنگهاي مسطح براي ساختن معابر وهمچنين براي مستقر ساختن فانوس استفاده مي شود. طراحان باغ رويان جي منظره يک رودخانه خشک را مجسم کرده اند. در اين باغ از فرم سنگهاي بزرگ براي نماياندن صخره ها، و از شنهاي گرد به اندازه هاي مختلف براي پوشاندن بستر رودخانه استفاده شده است .

شنهاي بستر رودخانه توسط چنگک شکل داده شده تا نمايانگر مسير و جريان آب رودخانه باشند.

ب – آب

آب يکي ديگر از عناصر مهم طرح باغهاي ژاپني است. در باغهاي مذکور آب به صورت نهر به کار مي رود. آب نهرها از آبشار سرچشمه گرفته و به آبگير مرداب مانند ختم مي شود. ارتفاع آبشار و وسعت آبگير بستگي به مساحت باغ دارد .

 

ج) گياه

سومين عنصر مهم در طراحي باغ ژاپني گياه است. طراحان باغ ژاپني هميشه اول درختان و بعد درختچه ها را انتخاب کرده است و سپس گلهاي فصلي و کف پوشها را مشخص مي کند. به اين ترتيب هميشه تعادلي در ارتفاع و رنگ و فرم گياهان ايجاد مي نمايند.

درختچه هايي که در باغهاي ژاپني به کار مي بردند نيز فرم باز و آزاد داشته و هرگز هرس نمي شوند.

درختچه ها را در اطراف سنگها و يا به عنوان تک گياه به کار مي برند.

توسط |2020-06-17T17:39:48+04:30ژوئن 17th, 2020|اتوبوس دربستی, اجاره اتوبوس, اجاره خودرو, اجاره ماشین عروس, اجاره ون|دیدگاه‌ها برای مینی بوس دربستی بسته هستند

در باره نویسنده :